Informatie over mijn dienstverlening.


Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) ben ik verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Graag vragen wij ook uw aandacht voor onze vergelijkingskaarten. De AFM heeft hiervoor de volgende dienstverleningsaanvragen of behoeften gedefinieerd.

  • Vermogen opbouwen, klik hier voor de vergelijkingskaart.
  • Risico's afdekken, klik hier voor de vergelijkingskaart.


Hoe kunt u mij bereiken?

Stekelenburg Financieel Advies

Lodewijk van Deysselhove 5

3438 HS  Nieuwegein

06-15343363 , 030-6035791

rene@stekelenburg.info

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten
Mijn kantoor is geregistreerd bij de AFM onder nummer: 12044432.

Aard van dienstverlening
Met de vergunning die ik heb mag ik adviseren en bemiddelen in:

  • Levensverzekeringen
  • Schadeverzekeringen
  • Vermogensverzekeringen
  • Inkomensverzekeringen
  • In onze advisering betrekken wij in voorkomende situaties ook de mogelijkheid van Spaarrekening Eigen Woning, Lijfrentespaarrekening en Lijfrentebeleggingsrecht


Hebt u een klacht?
Uiteraard doe ik mijn best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u echter niet tevreden, dan vraag ik u mij dit te laten weten. Ik doe dan mijn best om u weer tevreden te stellen. Vindt u dat ik niet naar uw tevredenheid op uw klacht heb gereageerd, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachteninstantie Klachteninstituut Financiële Dienstverlening te Den Haag. Zie voor meer informatie www.kifid.nl.
 
Adviesvrij
Mijn kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat ik geen enkele contractuele verplichting heb om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde verzekeringsmaatschappijen, banken en/of hypotheekverstrekkers.

Geen zeggenschap
Ik ben een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in mijn kapitaal.

Selectie van aanbieders
Periodiek maken ik een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hierbij werken ik met een aantal voorkeursmaatschappijen. Ik bepaal zelf wie dat zijn. Ik ben dus volledig vrij in mijn advisering.  Ik ben een selectieve bemiddelaar.

Wijze waarop ik beloond wordt
De kosten van mijn werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of verzekeraar waarmee ik u in contact breng. Indien ik u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening breng, informeren ik u hierover vooraf.